Thursday, 4 June 2009

Tugas dan Tanggungjawab Pembantu Pertanian Rendah, Jabatan Pertanian, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

1.Memberi khidmat nasihat serta tunjuk cara dalam bidang pertanian.

2.Membuat catatan dan pengumpulan maklumat data industri pertanian dan yang berkaitan.

3.Menjalankan dan melaksanakan kerja pemeriksaan keatas barangan pertanian yang di import di tempat kemasukan / tanaman peladang.

4.Menjalankan tugas-tugas tambahan yang diarahkan oleh ketua pejabat dari masa ke semasa.

No comments:

Post a Comment