Thursday, 4 June 2009

Tugas dan Tanggungjawab Pembantu Jurupulih Anggota, Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan

1.Membantu ketua dalam hal berikut :

a.Memberi khidmat rawatan pemulihan dan pencegahan kecederaan anggota kepada pesakit dan atlet.

b.Memberi bantuan medical coverage apabila diperlukan.

c.Menjalankan ujian kesihatan dan ketahanan fizikal apabila diperlukan.

d.Mengawal dan menyusun daftar inventori semua peralatan pemulihan termasuk menyediakan laporan.

e.Sentiasa mempastikan kebersihan dan keselamatan kawasan rawatan.

f.Menyusun dan mempastikan keadaan semua perkakas dan peralatan perubatan teratur.

2.Terlibat sebagai jawatankuasa dalam aktiviti-aktiviti jabatan.

No comments:

Post a Comment