Saturday, 6 June 2009

JAWATAN PEKERJA TINGKAT IV BERGAJI HARI - KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

BAHAGIAN A

1) Sebelum seorang menjawat atau memohon sesuatu jawatan dalam pekerjaan, sewajarnya mereka mengetahui terlebih dahulu peranan atau tugas jawatan berkenanan. Antara lain tugas kerani ialah....

2) Apakah perbezaan antara penggunaan mesin komputer dengan mesin taip?

3) Apa fungsi kekunci BACKSPACE dalam peralatan komputer?

4) Apakah fungsi kekunci ENTER dalam peralatan komputer?

5) Apakah fungsi kegunaan TETIKUS dalam peralatan komputer?

6) Apakah nama peralatan yang boleh menyalin semula sebarang gambar jika disambungkan dengan komputer?

7) Semasa hendak menaip, jari-jari hendaklah sentiasa di atas huruf-huruf panduan/mata huruf pengkalan, cuba kamu nyatakan kedudukan jari tangan kiri pada mata huruf panduan/mata huruf pengkalan itu?

8) Nyatakan juga kedudukan jari kanan pada mata huruf panduan/mata huruf pengkalan?

9) Semasa awda sedang menaip sesuatu, kemanakah tumpuan mata awda?

10) Program apakah yang selalu digunakan didalam komputer untuk membuat persuratan?

11) Apakah fungsi PRINTER dalam peralatan komputer?

12) Apakah kegunaan MICROSOFT POWERPOINT dalam program komputer?

13) Apakah perkara yang paling dan perlu ada didalam persuratan resmi bagi memudahkan merujuk persuratan tersebut?

= Microsoft word.

14) Program apakah yang selalu digunakan didalam komputer untuk membuat perkiraan/pendaftaran?

= Microsoft Excel.

BAHAGIAN B

1) Nama Menteri di Kementerian Hal Ehwal Ugama?
= Yang Berhormat Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr Haji Mohd Zain bin Haji Serudin.

2) Sebutkan nama-nama Pengarah/Pemangku dan Penolong Pengarah/Pemangku bagi di Jabatan-Jabatan di bawah ini:-

-Jabatan Hal Ehwal Masjid?
Pengarah/Pemangku:
__________________________________________

Penolong Pengarah/Pemangku:
Awg Hj Abdul Kahar bin Hj Hussin.

-Jabatan Pengajian Islam?
Pengarah/Pemangku:
__________________________________________

Penolong Pengarah/Pemangku:
__________________________________________

-Jabatan Pentadbiran?
Pengarah/Pemangku:
Pg Hj Mohd Tahir bin Pg Hj Yusof.

Penolong Pengarah/Pemangku:
__________________________________________

-Jabatan Unit Perundangan Islam?
Pengarah/Pemangku:
__________________________________________

Penolong Pengarah/Pemangku:
__________________________________________
-Jabatan Urusan Haji?
Pengarah/Pemangku:
Pg Hj Mustafa bin Pg Hj Aliuddin.

Penolong Pengarah/Pemangku:
Awg Hj Khamis bin Hj Ali.

-Jabatan Pusat Dakwah Islamiah?
Pengarah/Pemangku:
Dyg Hjh Hasnah bte Hj Omar.

Penolong Pengarah/Pemangku:
Awg Hj Mohammad bin Garing.

3) Tema hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-25 tahun 2009?
= Kedewasaan Bangsa.

4) Bilakah waktu-waktu bagi pekerja di Jabatan Kerajaan?
= 07.45 pagi hingga 12.15 tengahari - 01.30 petang hingga 04.30 petang.

5) Rukun iman ada 6, sebutkan kesemuanya..
- Percaya kepada Allah.
- Percaya kepada Malaikat Allah.
- Percaya kepada Kitab Allah.
- Percaya kepada Rasul Allah.
- Percaya kepada Hari Qiamat.
- Percaya kepada Qada dan Qadar.

6) Tarikh dalam bulan masehi 5hb Jun 2009..
= 11 Jamadilakhir 1430.

7) Sebutkan nama-nama takwim Hijrah mengikut susunan..
-Muharram
-Safar
-Rabiulawal
-Rabiulakhir
-Jamadilawal
-Jamadilakhir
-Rejab
-Syaaban
-Ramadhan
-Syawal
-Zulkaedah
-Zulhijjah

8) Dimanakah letaknya bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama?
=Jalan Kebangsaan Lama.

9) Selesaikan,

-A ; D ;B ; E ; C ; F ; G

-AZ ; BY ; CX ; DW ; EV ; FU

-ACB ; ADC ; AED ; AFE ; AGF

-12 ; 20 ; 27 ; 33 ; 38 ; 42 ; 45


10) Sila tukarkan angka pecahan dan angka perpuluhan ini kepada angka peratus (%).

-3/4

-0.17

-1/2

-1/4

-0.22

-5/5


1 comment: